Per una vila
VERDA, FEMINISTA, INNOVADORA, DIVERSA, EDUCADORA I SALUDABLE

#MolinsEnComú

Descarrega el nostre Programa

VILA VERDA

 • Pla Energètic de Vila.
 • Residus. Reciclatge i reutilització.
 • Sostenibilitat i mesures per la protecció de l’entorn i Espais Naturals.
 • Increment de la superfície efectiva vegetada.
 • Qualitat aire-aigua-alimentació.
 • La protecció del territori i l’impuls
  del teixit agrari.

VILA OBERTA i DEMOCRÀTICA

 • Participació I transparència.
 • Observatori Social. Cohesió social i convivència.
 • Associacionisme. Xarxa de col·laboració
  amb entitats i teixit social.
 • Nous Canals de Comunicació municipal. Nou portal web.
 • Habitatge.
 • Equitat i Solidaritat. Pobresa zero.
 • Proximitat i coneixement de la ciutadania.

 

VILA INNOVADORA i SALUDABLE

 • Dinamització economia local.
  Ocupació i turisme.
 • Activitat econòmica, sòl industrial,
  polígons d’activitat econòmica i usos.
 • Cooperativisme social i de consum.
 • Conversió ecològica per recuperar
  l’ocupació i el treball.
 • Economia verda i circular.
 • Salut i cures. Comunitat cuidadora.
 • Mínim vital. Protecció social,
  xarxa municipal.

ESPAIS PÙBLICS I COMUNS

 • Equipaments. Optimització dels usos i l’ocupació dels espais.
 • Comerç i Turisme.
 • Manteniment de la via pública.
 • Planificació de la vila. Urbanisme.
 • Naturalització dels sòls a carrers i places.
 • Mobilitat-Transport.
 • Seguretat Pública.

 

VILA EDUCADORA i de CULTURA

 • Igualtat de gèneres. Diversitat i LGTBI.
 • Infància, Joventut i Gent Adulta. Oci i cultura.
 • Agenda cultural amb criteris estratègics. Pla Cultural de Vila.
 • Gestió/model escoles municipals.
 • Educació inclusiva. Pla Educatiu de Vila.
 • Esport per a tothom
 • Patrimoni i tradicions.
 • Vila en Xarxa

NOU AJUNTAMENT

 • Planificació. Contractació Pública.
  Serveis municipals.
 • Entitats i organismes supra-municipals. Polítiques de coordinació metropolitanes.
 • Entitats i organismes supramunicipals.
 • Política per l’ens local i relacions laborals. Dotació de recursos i coordinació.
 • Gestió pressupostària equilibrada i justa.
 • Xarxes de col·laboració i eficiència
  mitjançant recursos compartits.

Actualitat

#EnsEnSortiremEnComú

#EnsEnSortiremEnComú

Des de Molins en Comú volem manifestar la nostra consternació per les primeres morts per Covid-19 a la nostra vila. Donem el més sincer condol a les famílies i desitgem la més ràpida recuperació possible a tots els afectats. Des de la nostra organització no podem fer...

En Gerard Corredera, quin bon alcalde per Molins de Rei!

En Gerard Corredera, quin bon alcalde per Molins de Rei!

Per liderar el nou Ajuntament, el millor perfil és el de l’entusiasme de la joventut, però també el d’una persona responsable i madura amb bona formació, que tingui preparació i experiència per identificar els problemes que afecten a la comunitat, i valentia per...