Per una vila
VERDA, FEMINISTA, INNOVADORA, DIVERSA, EDUCADORA I SALUDABLE

#MolinsEnComú

Coneix la nova revista de Molins

Descarrega el nostre Programa

VILA VERDA

 • Pla Energètic de Vila.
 • Residus. Reciclatge i reutilització.
 • Sostenibilitat i mesures per la protecció de l’entorn i Espais Naturals.
 • Increment de la superfície efectiva vegetada.
 • Qualitat aire-aigua-alimentació.
 • La protecció del territori i l’impuls
  del teixit agrari.

VILA OBERTA i DEMOCRÀTICA

 • Participació I transparència.
 • Observatori Social. Cohesió social i convivència.
 • Associacionisme. Xarxa de col·laboració
  amb entitats i teixit social.
 • Nous Canals de Comunicació municipal. Nou portal web.
 • Habitatge.
 • Equitat i Solidaritat. Pobresa zero.
 • Proximitat i coneixement de la ciutadania.

 

VILA INNOVADORA i SALUDABLE

 • Dinamització economia local.
  Ocupació i turisme.
 • Activitat econòmica, sòl industrial,
  polígons d’activitat econòmica i usos.
 • Cooperativisme social i de consum.
 • Conversió ecològica per recuperar
  l’ocupació i el treball.
 • Economia verda i circular.
 • Salut i cures. Comunitat cuidadora.
 • Mínim vital. Protecció social,
  xarxa municipal.

ESPAIS PÙBLICS I COMUNS

 • Equipaments. Optimització dels usos i l’ocupació dels espais.
 • Comerç i Turisme.
 • Manteniment de la via pública.
 • Planificació de la vila. Urbanisme.
 • Naturalització dels sòls a carrers i places.
 • Mobilitat-Transport.
 • Seguretat Pública.

 

VILA EDUCADORA i de CULTURA

 • Igualtat de gèneres. Diversitat i LGTBI.
 • Infància, Joventut i Gent Adulta. Oci i cultura.
 • Agenda cultural amb criteris estratègics. Pla Cultural de Vila.
 • Gestió/model escoles municipals.
 • Educació inclusiva. Pla Educatiu de Vila.
 • Esport per a tothom
 • Patrimoni i tradicions.
 • Vila en Xarxa

NOU AJUNTAMENT

 • Planificació. Contractació Pública.
  Serveis municipals.
 • Entitats i organismes supra-municipals. Polítiques de coordinació metropolitanes.
 • Entitats i organismes supramunicipals.
 • Política per l’ens local i relacions laborals. Dotació de recursos i coordinació.
 • Gestió pressupostària equilibrada i justa.
 • Xarxes de col·laboració i eficiència
  mitjançant recursos compartits.

Actualitat

ENERGIES RENOVABLES I TRANSICIÓ ENERGÈTICA: IMPULS DE MESURES FISCALS

ENERGIES RENOVABLES I TRANSICIÓ ENERGÈTICA: IMPULS DE MESURES FISCALS

Molins en Comú i Molins Camina Podem, defensaran en el proper ple extraordinari que se celebrarà el dijous 22 d'octubre de 2020 l'adopció de mesures més contundents en la promoció i el foment de les energies renovables que permetin el canvi de model energètic i la...

Experiències educatives en temps de confinament

Experiències educatives en temps de confinament

https://youtu.be/oBF0Dqw1eJA Susana Canet, Molins en Comú Tots els que estem aquí ens estimem molt l'escola pública, considerem que és un sector estructural del país i sabem que necessita més inversió, més professors, més recursos. Al Departament hi ha hagut una manca...

Ple ordinari del 4 de juny de 2020

Ple ordinari del 4 de juny de 2020

Després de la suspensió del maig, tornem amb ganes de participar, ser útils i respondre a la ciutadania amb mesures que ajudin a tothom #EnsensortiremEnComú