Ple ordinari del 4 de juny de 2020

by | juny 8, 2020

Després de la suspensió del maig, tornem amb ganes de participar, ser útils i respondre a la ciutadania amb mesures que ajudin a tothom #EnsensortiremEnComú

PRESENTEM

Moció d’urgència sobre el sector industrial de les Llicorelles. Comissió de seguiment de les obres.

Cal un equip tècnic-politic capaç de redreçar projecte, dialogar amb estat i generalitat i afavorir sortida poligon, connectivitat i protecció connectors naturals i riera. Per això presentem aquesta moció amb la intenció d’estar a sobre de les obres i de denunciar qualsevol irregularitat.

Moció de Mobilitat a la vila

A més d’ajudar a superar aquesta crisi, hem de transformar l’espai públic per establir models d’éxit d’altres ámbits. Reclamem la creació d’una Taula i Pacte de ciutat on tots els actors hi siguin representats

VOTEM A FAVOR

De l’aprovació del Pla LGTBI 2020-2023 / De l’adhesió a la Declaració contra l’homofòbia

Des de Molins en Comú donem la benvinguda al primer Pla LGTBI de Molins de Rei i pensem que el treball en comú i en xarxa de tots els agents implicats i la resta d’entitats i col·lectius del nostre voltant es imprescindible per aconseguir l’èxit d’aquest Pla.

Ens queda encara un gran camí per recórrer fins aconseguir que les nostres ciutats, espais públics, llocs de treball, escoles i universitats estiguin totalment lliures de conductes homofòbiques i transfòbiques

Del manifest per l’extensió del Trambaix perquè arribi a Molins

Necessitem connectar Molins amb el transport per tramvia que s’està projectant des de Sant Feliu. Necessitem reconnectar aquesta infraestructura amb el connector de 4 camins i Sant Vicenç dels Horts. Transport elèctric amb gran capacitat és més sostenible

De la declaració institucional de suport als treballadors de Nissan

Els representants dels comuns a diferents institucions hem defensat la necessitat de treballar en polítiques de mobilitat, d’electrificació de les infraestructures de recàrrega, de reforç de les energies renovables i de les polítiques d’R+D+I. És necessària una resposta immediata per part de totes les administracions per garantir la continuïtat de l’empresa amb un pla de viabilitat i futur per mantenir els 3.000 llocs de treball directes i els 25.000 indirectes.

Del Pla d’estabilitat pressupostària

Hem d’eliminar les traves per l’ús del superàvit per part dels ajuntaments. S’hauria de crear un Fons de compensació amb dotació suficient per pal·liar la crisi de la Covid-19. S’ha de permetre la contractació de personal en serveis essencials. S’ha de modificar l’aplicació de la regla de despesa.

VOTEM EN CONTRA

De la Modificació del contracte de neteja

Des del primer moment estem en contra del contracte i del model de la gestió de residus actual. No és el nostre model, no és el nostre contracte i creiem que no caldria fer cap ampliació ni cap modificació. El que demanem és, liquidar-lo si no comporta una despesa molt gran pel municipi, o exhaurir-lo i començar a treballar en els nous plecs.

ENS ABSTENIM

En l’aprovació de les subvencions tecnològiques

Volem posar en valor la importància dels treballs productiu i reproductiu com a força creadora amb capacitat de transformar la realitat i garantir el bé comú per a la majoria de la població.

Preservar ecosistemes, la salut de la ciutadania i la qualitat de vida han de ser compatibles amb activitats econòmiques sostenibles, creant oportunitats de vida i treball per aturar el despoblament.

VOTEM PARCIALMENT

La moció de suport al comerç a la vila

Plantegem la necessitat d’un nou model productiu basat en sectors de més valor afegit, amb una necessària sobirania econòmica mitjançant un procés de reindustrialització sostenible en sectors estratègics que garanteixin les necessitats essencials de la població, especialment en subministraments sanitaris, font de creació de riquesa i major cohesió social.

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: