L’Ingrés Mínim Vital: una eina contra la pobresa que també és útil a Molins de Rei

by | juny 11, 2020

Estem molt satisfets de què per fi el passat 29 de maig de 2020 el nostre govern de progrés a l’Estat, conformat per Unidas Podemos i PSOE, en el que també participem els Comuns, hagi decretat la creació de l’Ingrés Mínim Vital, mesura que no és un caprici, ni un malbaratament que fa l’esquerra dels diners públics. És un primer intent històric de posar en el mapa a les persones que per diferents raons estan patint ara i també a casa nostra greus situacions econòmiques i socials, unes que ja anaven patint-les des de la crisi del 2008 i d’altres a conseqüència de la crisi generada pel COVID 19.

L’any 2008 l’estat governat per la dreta, amb el suport de la dreta catalana, va decidir rescatar els bancs i les empreses, i retallar serveis al conjunt de la població, deixant a la seva sort a milers i milers de treballadors i treballadores i persones necessitades que han viscut una situació molt greu, situant en l’extrema pobresa a una part important de la població, lògicament la part més afectada ha estat la població infantil, que ha hagut de ser ajudada en molts casos pels ajuntaments per poder menjar cada dia, mitjançant les beques escolars de menjador i d’altres ajuts.

Ara davant d’una nova crisi el govern progressista ha decidit tot el contrari que el que va fer el govern de dretes: La prioritat és rescatar a les persones i les famílies, mitjançat mesures com els ERTES, ajuts directes a autònoms, aturada dels desnonaments i la creació de l’Ingrés Mínim Vital, eina per lluitar contra el risc de pobresa i l’exclusió social de les persones que viuen soles o que formin part d’una unitat de convivència sense recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques. Es calcula que aquest ingrés arribarà a 2,3 milions de persones dels quals el 30 % seran menors d’edat, aquestes persones s’agrupen en unes 850.000 famílies o unitats de convivència.

De què parlem quan diem risc de pobresa?

Viure amb 5.000 euros anuals a Espanya suposa estar encara sota el llindar de la pobresa. Als països rics, la pobresa es mesura en relació amb els ingressos de la resta de la població. L’indicador més utilitzat és el de pobresa moderada, que considera que una persona està en risc de pobresa quan els seus ingressos són inferiors al 60% de la mitjana.

A Europa, se sol definir el risc de pobresa severa com viure amb ingressos per sota del 40% de la renda mitjana, és a dir, amb menys de 5.914 euros a l’any és a dir 493 euros al mes en una llar amb una persona.

Es calcula que a Catalunya hi ha 130.000 persones que no tenen cap ingrés, segons les últimes dades de l’IDESCAT (2019), i la taxa de risc de pobresa la situaven abans de la crisi de la COVID, al voltant del 20%. El Govern de coalició està utilitzant en les seves metes i objectius de l’ingrés mínim vital dos indicadors que descriuen situacions encara més extremes: la “pobresa molt alta” (rendes inferiors a el 30% de la mitjana, menys de 4.435 euros a l’any) i la “pobresa extrema” (rendes inferiors al 20% de la mitjana, 2.957 euros anuals, 246 euros al mes). O sia que l’IMV té com a objectiu actuar decididament en situacions de pobresa extrema o molt alta.

Quant li costarà a les arques públiques l’Ingrés Mínim Vital?

L’ingrés mínim vital serà una prestació de la Seguretat Social i el seu cost anual rondarà els 3.000 milions d’euros anuals. I li pot suposar a la Generalitat de Catalunya un estalvi de 250 milions d’euros.

Molins de Rei, malgrat ser la vuitena ciutat en renda per càpita de Catalunya, encara que no ho sembli segons les dades de l’INE 2016, té una mitjana del 3,6 % dels nostre vilatans i infants patint una situació econòmica per sota del llindar de la pobresa, situació que molt probablement s’agreujarà a conseqüència de la crisi del COVID 19.

Les xifres i els tants per cent són freds, cal saber que estem parlant aproximadament d’uns 1.000 vilatans i vilatanes de Molins i entre ells uns 300 infants, que es podrien beneficiar d’aquest Ingrés Mínim Vital.
També cal saber que lògicament s’ha previst fer un test de riquesa de les persones sol·licitants i un seguiment acurat i sancionador per a evitar el frau i la picaresca.

A qui es dirigeix l’IMV?

A persones entre 23 i 65 anys amb greus problemes econòmics en situació d’extrema pobresa, que visquin soles o formin part d’una unitat familiar, d’acord amb determinades condicions. Us recomanem aquesta guia editada per CCOO que explica com es pot sol·licitar i els requisits demanats, la podeu trobar al següent enllaç :

EL INGRESO MÍNIMO VITAL Guía rápida – principales características

També el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha publicat un simulador que permet a qualsevol persona saber si compleix els requisits per tenir dret a la prestació, ho trobareu en aquest enllaç:

Simulador del Ingreso Mínimo Vital​

Cal indicar que el termini per sol·licitar l’ingrés mínim vital comença el dia 15 de juny i de moment es pot fer mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social. Si la prestació és aprovada, pot tenir efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, sempre que els requisits es compleixin en aquesta data.

Cal saber també que la prestació de renda garantida de ciutadania de la Generalitat, pot ser compatible de manera complementària amb l’IMV. També és compatible amb treball retribuït, el subsidi per a majors de cinquanta-dos anys i amb la pensió de viduïtat. si no se sobrepassen els ingressos computables i si la suma dels ingressos es inferior al tram d’IMV corresponent.

Quin és l’import que és pot rebre com a màxim per l’IMV?

L’import assignat de l’IMV serà la diferència entre els ingressos de la unitat de convivència i la renda garantida que té establerta en funció del nombre de persones que la componen, que podem veure en aquesta taula:

Si tenim present que aquesta prestació va dirigida a persones amb molt pocs recursos econòmics i que el seu accés als mitjans digitals és dificultós. És evident que és importantíssim que el nostre ajuntament mitjançant el departament de Serveis Socials convenientment reforçat, actuí ràpidament donant suport a les persones i famílies afectades per a gestionar aquesta prestació.

Preguem al Govern Municipal que amb la màxima urgència habiliti els mecanismes de cooperació i col·laboració amb les diferents autoritats competents respecte a la tramitació de l’IMV. Assolint que sigui possible fer els tràmits des del nostre ajuntament des del mateix 15 de juny, ja que és vital per a la supervivència de les persones més desfavorides de la nostra Vila.

Atès que l’aplicació de l’IMV pot ser compatible i complementària amb la RGC, instem al Govern de la Generalitat perquè aquesta nova prestació no suposi en cap cas una retallada del pressupost català actualment destinat a la Renda Garantida Ciutadana, sinó que aquest es sumi a l’Ingrés Mínim Vital i permeti una millora de la renda Garantida real que perceben les persones i famílies amb situacions de pobresa extrema.

Molins de Rei 10 de juny de 2020
Comissió Executiva de Molins en Comú

0 Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: